Användarvillkor

Tack för att du använder Umeå Mur och Puts webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Umeå Mur och Puts.

Genom att gå in på Umeå Mur och Puts webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Umeå Mur och Puts förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Umeå Mur och Puts förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Umeå Mur och Puts tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Umeå Mur och Puts anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Umeå Mur och Puts har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Umeå Mur och Puts.

De varumärken eller andra kännetecken som Umeå Mur och Puts äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Umeå Mur och Puts. Umeå Mur och Puts varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Umeå Mur och Puts ansvarar inte i något fall för länkar från Umeå Mur och Puts webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Umeå Mur och Puts webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Umeå Mur och Puts för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Umeå Mur och Puts webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Umeå Mur och Puts webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Umeå Mur och Puts alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Umeå Mur och Puts inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

Umeå Mur och Puts ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Umeå Mur och Puts Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss:

Umeå Mur och Puts AB
Gräddvägen 15A
906 20 Umeå

Tel: 076-800 40 98
Tel:  076-800 40 88